Mindre skrift Større skrift


 

Privatlivs og cookiepolitik

Haven gennem året

Vejledninger til frugt, grønsager og krydderurter

Beskæring og trimning af frugttræer

Beskæring og trimning af træer skal sikre en vis produktion af frugter, og holde træet nede i en højde, hvor man kan høste fra det. Som ses under alternativer på siden, kan man ofte undgå beskæring, hvis man trimmer træet fra tidlig alder.

Men vær kritisk! Skal frugttræet beskæres hver år pga. vanris, og er det gammel og stort, så overvej om det skal skiftes. Dog skal du ikke fælde et træ, bare fordi det er grimt. Gamle træer har ofte frugtsorter som ikke kan købes mere, og som har mere smag og kraft end nyere sorter.

Et af vores vennepar har et gammel madæbletræ i haven, som giver mange kilo frugter hvert år. De bliver kørt til saft eller kogt som grød.

Skal du beskære | EspalierLad være 

 

Planlæg tidligt 

 • Sørg for at få skabt stammen og det blivende grenskelet tidligst muligt i træets liv, – og rør dem ikke senere
 • Hvis man vil have få, men store frugter, skal man nøjes med 3–4 hovedgrene, mens resten må fjernes tidligt
 • Sørg for, at træet hele tiden har blade nok til at producere det sukker, der skal opbygge frugterne, men sørg også for lys på alle frugter
 • Klip eventuelle vanris (de lodrette skud) over 4. knop, så de danner 4 kortskud hver, og fjern helst ikke kortskud
 • Gød ikke med kvælstofholdige gødninger, men giv fosfat i juni og kali i august.
 • Beskær helst i juli-august uanset hvilken frugttype, der er tale om. Det strider mod gammel praksis og mod mange menneskers opfattelse, at vintermånederne er det dårligste tidspunkt for beskæring, men det er vist ved talrige forsøg, at sådan forholder det sig. Under vinterdvalen er træerne ude af stand til at forsvare sig, og i løbet af foråret bliver al energi brugt på at forberede løvspringet. Derfor er sommertiden det mindst ringe tidspunkt for beskæring.
 • Sørg for at åbne kronen på frugtfræet, så der kommer masser af lys ind til alle grene.
 • Får du mange vanris, så prøv at fjerne 75% første år, 50% næste år osv. Så sker der ofte det, at træet producerer færre og færre vanris.


Åben trækrone på et ungt træ

Skal du beskære

Så skal beskæringsstedet skal anbringes, hvor der er en sidegren eller -knop hvis der er dannet en grenkrave, skal beskæringssnittet lægges lige uden for den beskæringssåret bør være så lille som muligt,grene over 10 cm i diameter bør ikke fjernes - og slet ikke om vinteren 

Når planten fornemmer, at en gren giver mindre overskud af produceret sukker, begynder den at forberede grenens død og afstødning. Det sker ved at der bliver dannet en opsvulmet krave nær grenens basis ved hovedgren eller stamme. Kraven indeholder på forhånd de nødvendige kampstoffer (lignin) og må ikke fjernes.

Hvis man ikke har andet at rette sig efter, så skal grenen skæres bort med det mindst mulige snit og lige op ad en sidegren eller en sideknop. Det vil ofte betyde, at snitfladen bliver cirkelrund.

Når grene bliver tykkere end 5-10 cm i diameter, er de så gamle, at såret efter dem åbner for angreb ind i plantens ældste del, dvs. kernen dybt inde i hovedgrenen eller stammen. Dette må undgås, og derfor bør man forudse, at grenen skal fjernes, så det kan ske i god tid, og inden den bliver for tyk.

Beskæringssnit

Beskæringssnittet udføres med en ren saks eller sav. Det lægges lige uden for grenkraven, hvis den findes. Hvis der ikke er nogen grenkrave at se, lægges snittet dér, hvor grenkraven burde være. Snittet udføres, så det bliver så lille som muligt. Et cirkelrundt sår er at foretrække, da det bliver overvokset mest effektivt.

Hvis man ønsker det, kan snittet skæres rent med en skarp kniv. Det afgørende er at få skåret det grønne vækstlag mellem bark og ved helt glat. Det er nemlig derfra sammenvoksningen skal ske senere.

Efterbehandling

Derimod er det ikke nogen fordel at efterbehandle beskæringssår med "sårmaling", "sårpasta", podevoks, plasticmaling eller andre og endnu mere fantasifulde ting. Ved grundige forsøg er det bevist, at ud af 32 forskellige muligheder var der kun to som ikke gjorde mere skade end gavn. Ingen gjorde gavn, og de 30 gjorde ondt værre.

Sårbehandling er sminke og skal betragtets som sådan. Det er muligt, at bestemte forhold byder, at sårflader ikke kan få lov til at tørre op på en naturlig måde. I så fald skal de selvfølgelig behandles, men det har en række negative konsekvenser i retning af øgede rådangreb.

Til gengæld viser helt nye iagttagelser, at behandling af helt friske sår (få minutter efter en påkørsel) kan redde vækstlaget under barken. Behandlingen består helt enkelt i, at man anbringer den sårede bark ind mod vedfladen og snører den omhyggeligt og vandtæt fast dér. Et godt middel er de plastfolier til madpakker, som findes i næsten alle hjem.

Alternativer

Det bedste alternativ til beskæring er planlægning. Hvis man planter sine buske og træer på steder, hvor de kan udvikle sig frit, bliver beskæring ikke nødvendig. Hvis man forudser, at planten er ved at blive for voldsom, kan beskæring ske i helt urteagtige dele, som hurtigt bliver erstattet. 

Hvis du åbner trækronen kan du ofte undgå beskæring. Nedenfor ses et ungt Cox Orange træ hvor grenene blive bundet nedad. Efter et par måneder er grenene så hårde, at snorene kan fjernes. Resultatet er et åbent træ, hvor man holder væksten i lav højde. Så skal der heller ikke bruges stiger til høsten.

 

Et ungt Coxorange træ om foråret

Samme træ i august. En gren knækkede på for mange æbler!

I stedet for snore kan der bruges bøjler af rustfrit stål. Men hvorfor bruge for mange penge på det?

Espalier

Espalier har 3 formål:

 1. Skifte et træ fra 3 dimensioner til 2. Ved at ændre dimensioner fra 3 til 2 kan man få træet til at vokse op ad husmure, eller oprette en hæk af det.
 2. Forhindre den vertikale vækst. Når man forhindrer den vertikale (opadgående) vækst, bruger træet mere tid på frugter end risvækst.
 3. Give træet et beskyende vækstområde. Det beskyttende vækstområde, kan være op ad en varm sydvæg, eller net der forhindrer vind. 

Eksempel på Espalier

Billigt espalier; net mellem 2 stolper

3 træer efter hinanden

3 træer efter hinanden. Der er ca. 1,5 mellem træerne. Der var ærter, gulerødder, løg og kartofler mellem rækkerne. Det gav et rigtig godt udbytte i 2008

Lad være med at beskære

Sidst men ikke mindst kan man helt lade være med beskæring. Så får man et "vildt" udseende som på nedenstående Paradisæble.
 

 

...
     

Websigner © 2001-2024